Bowling De Worp Deventer, Steenenkamer
Bowling De Worp Deventer
Twelloseweg 1A
7439 AS Steenenkamer

Tel: 0570-612869

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 14.00 uur tot 00.00 uur
vrijdag en zaterdag 14:00 uur tot 01.00 uur
zondag 14.00 uur tot 23.00 uur

maandag: 14:30 - 16:00 uur 50+ bowlen.
woensdag: 10:00 - 11:00 uur Ladies-bowlen.
woensdag: 15:00 - 16:00 uur kinder Magic Bowlen
zaterdag: 15:00 - 16:00 uur kinder Magic BowlenBowlingbaan, Bowlen, Bowling, Baan, Deventer, Overijssel, Openingstijdentwitterbutton.nl