Home | Contact | Sport & Hobbywww.SportenHobby.nl

Bodem in de tuinBodemsoorten in Nederland


Om een mooie gezonde tuin te krijgen is een juiste bodem van groot belang. Het bepaald mede of beplanting daar goed kan groeien.
In de bodem zitten belangrijke organismen voor de planten. Daarbij voorziet de bodem de planten van water en voedingsstoffen. De ene grondsoort is de andere niet, de ene is vruchtbaar, de ander niet of minder.
In Nederland zijn er meerdere bodemsoorten te vinden. Elke bodemsoort heeft zijn eigen kenmerken.
Voor elke grondsoort zijn er manieren om de bodem vruchtbaarder te maken en de structuur te verbeteren. De belangrijkste bodemsoorten in Nederland zijn: klei, zand, veen, loss.
Minder bekende bodemsoorten in Nederland zijn: kalkgrond, leemgrond en mergelgrond.

Eigenschappen klei grond


Klei is een zware en moeilijk te bewerken grond. Klei bestaat uit hele kleine deeltjes die aan elkaar kleven. Kleigrond is moeilijk doordringbaar, water zakt er moeilijk in en de bodem bevat weinig zuurstof. Toch bevat klei veel voedingsstoffen voor planten. Een pure onbewerkte kleigrond is niet geschikt voor beplanting.

Eigenschappen zandgrond


In zandgrond zitten grote zandkorrels. De grond is los omdat de zandkorrels niet aan elkaar plakken en daarmee ook veel zuurstof toelaten. In zandgrond zakt het water snel weg. De bodem droogt dan ook snel uit. Voedingsstoffen verdwijnen snel uit zandgrond en dat maakt deze bodemsoort onvruchtbaar Zandgrond wordt snel warm wat ook het uitdrogen bevordert.

Eigenschappen veengrond


Veengrond ontstaat uit samengeperste plantenresten. Deze bodemsoort komt voor in oude moerasgebieden. Het grondwaterpeil in deze gebieden staat hoog en veengrond zal veelal erg nat zijn. In deze bodemsoort zitten weinig voedingsstoffen en het is vrij zure grond. Door de zure grond is veengrond niet erg geschikt voor beplanting. De kleur van veengrond is bruin of zwart.

Eigenschappen loss


Loss grond bestaat uit middelgrote zandkorrels. Deze zandkorrels bevatten kleine poriŽn. Loss grond plakt niet, is iets kleiachtig en voelt zacht aan. Deze bodemsoort houdt vocht vast en dat maakt loss grond erg vruchtbaar. Loss komt voor in het zuiden van Limburg.