Home | Contact | Sport & Hobbywww.SportenHobby.nl

Sport als middel


Maatschappelijke verschuivingSport als doel is tegenwoordig sport als middel. Dit vraagt een continue kennis update van sportbestuurders. Vrijwilligers en sportbestuurders dienen een steeds bredere kennis te hebben op een groot aantal verschillende terreinen in de sport.
De tijd dat sport primair als doel gezondheid en voorkomen van overtollig gewicht had is voorbij. Sportclubs staan midden in de maatschappij en er wordt meer gevraagd dan enkel het aanbieden van een sport.

Individualisering van de maatschappij in NederlandTraditionele maatschappelijke groepen zoals de kerk en het gezin hebben plaats gemaakt voor groepen waar het individu een nadrukkelijke plaats kent. Sportverenigingen werden hierin een belangrijke maatschappelijke groep en zijn dit gebleven.
Het gevolg is wel dat sportclubs, onbedoeld, maatschappelijke functies overnamen zoals opvoeding en bescherming van jeugd, integratie mogelijkheden, buurthuisfuncties enz.

Sportbesturen is kennis intensiefVoor veel sportclubs is het aanbieden van de eigen sport al een hele uitdaging. De invulling van wedstrijden en competitie gerelateerde zaken zijn geregeld binnen een sportvereniging. Belangrijke andere beleidsthema’s zoals sponsoring, nieuwe ledenwerven, vrijwilligersbeleid en accommodatie beheer worden al wat lastiger om deze continu vorm te geven en onder te brengen bij mensen die dit willen regelen.
Daardoor wordt het aanbieden en opbouwen van nieuwe thema’s binnen een vereniging al helemaal een onmogelijke klus.

Deel kennisDeel kennis en vind niet telkens opnieuw het wiel uit. Sportbestuurders kunnen leren van de kennis van sportbestuurders. In deze moderne tijd is het daarom ook tijd om hiervoor een oplossing te bieden. Een mogelijkheid om kennisdeling tussen bestuurders en vrijwilligers mogelijk te maken. De oplossing is een platform waar bestuurders en vrijwilligers elkaar direct kunnen tegenkomen en in contact kunnen komen met elkaar.

Uitwerken nieuwe thema’sEr is veel specifieke kennis en praktijk ervaring nodig om als sportbestuurder nieuwe thema’’s te kunnen uitwerken voor een sportclub. Er is ervaring nodig voor het invullen van de ontwikkeling van sport talent maar er is ook ervaring nodig om een goed lopende Business Club op te richten of een sport café in te richten, nieuwbouw of verandering van het sportcomplex.
Het ontbreekt de meeste sportbestuurders en vrijwilligers gewoonweg aan kennis om dit te kunnen doen.