Home | Contact | Sport & Hobbywww.SportenHobby.nl

Sportpoort; social media


Het verkrijgen van ( bestuurs ) kennis is niet eenvoudigHet op een goede manier inzetten van de juiste kennis en praktijkervaring voor verenigingsdoeleinde is geen eenvoudige taak.
Hoe komt dat?

Een aantal factoren spelen hierin mee:

• Voor sportverenigingen is extern ingehuurde kennis, zoals een consultancy bureau, onbetaalbaar.

• Sportclubs hebben behoefte aan praktijk gerichte ervaring. Voor ondersteuningspunten van sportbonden, gemeentelijke en provinciale overheden is het niet mogelijk sportclubs gericht hieraan te helpen.

• Het lukt maar weinig sportclubs om bestuurders van andere clubs te spreken over diverse onderwerpen. Op beperkte schaal wordt deze stap wel gestimuleerd maar nog te weinig.


Weinig succesvolHelaas zal het zoeken naar kennis en praktijkervaring door sportbestuurders weinig succesvol zijn.
Het is ook niet te verwachten dat ondersteuningspunten vanuit de sportbonden en overheden praktijkervaring hebben. Het ontbreekt de ondersteuningspunten aan capaciteit om de sportbestuurders in kennis te voorzien. Men spreekt toch al gauw over 15 onderwerpen waar een sportbestuurder meer kennis over wil hebben.

Praktijkervaring is de basis voor succesSportief besturend en vrijwillig Nederland ziet zich zodoende voor de uitdaging gesteld om kennis en praktijkervaring in voldoende mate te vergaren. Dit werkt extra krachtig als dat onderling gebeurt, dus direct tussen bestuurders en vrijwilligers. Niet alleen binnen de eigen sport maar ook over sporten heen. Dit kan ook voor sportbonden van grote toegevoegde waarde kan zijn in het proces van verenigingsondersteuning.

Digitale marktplaatsDe uitdaging bestaat uit het inrichten van een digitale marktplaats waar bestuurders en vrijwilligers elkaar direct kunnen vinden. Een initiatief dat momenteel wordt uitgewerkt in samenspraak met een groot aantal sportbonden. Dit onder het motto ‘de expert achter de kennis is de sleutel tot succesvolle kennisdeling’. Zo wordt het wiel dat een sportbestuurder heeft uitgevonden, ook van waarde voor collega-bestuurders.

Doe je mee?Ben jij als bestuurder of vrijwilliger in de sport trots op de ervaring die je hebt opgedaan? Kun je andere bestuurders van advies voorzien en daar mogelijk een mooie vergoeding aan overhouden? En wil je één van de pioniers zijn binnen dit nieuwe initiatief? Laat dan snel van je horen bij Sportpoort.