Home | Contact | Sport & Hobbywww.SportenHobby.nl

Bemesten

Onderhoud: BemestenUw tuin bemesten is bevorderlijk voor de bodemstructuur. Er zijn drie verschillende soorten mest. Dit zijn organische mest, natuurlijke meststoffen en kunstmest. Gebruik niet teveel mest. Dit hoeft u alleen in groeiperiodes te doen. Een moestuin hoeft maar enkele keren per jaar bemest te worden. Een siertuin hoeft maar één keer per jaar bemest te worden. Soms is uw boden arm aan voedingsstoffen. Hiervoor kunt een gespecialiseerd bedrijf inschakelen en/of een pH waarde laten meten. Als deze te laag is kunt u deze verhogen door kalk te strooien en de grond losser te maken.