Home | Contact | Sport & Hobbywww.SportenHobby.nl

Rugby open spel

Wat is open spel bij rugby?Het passen of trappen van de bal naar de medespelers wordt open spel genoemd. De ploeg met balbezit probeert de bal bij spelers te krijgen die ruimte hebben om zo snel mogelijk dichterbij de doellijn van de tegenstander te komen.

Trappen
Het verplaatsen van de bal kan ook door de bal te trappen, dit mag voorwaarts. Team genoten die op het moment van schieten voor de bal staan mogen niet deelnemen aan het spel totdat zij weer achter de bal teruggekomen zijn.
Trap technieken zijn b.v.:
de bal trappen naar een plaats op het veld waar vrije ruimte is, zodat ploegmaten eerder bij de bal kunnen zijn dan de tegenstander
de bal trappen naar de buitenkant van het veld zodat de vleugel speler of de tweede center de bal kan vangen
de bal trappen naar een plaats buiten het speelveld met een lineout tot gevolg. De tegenstander werpt dan wel in maar de plek op het veld kan veel gunstiger zijn.

Kick off
Elke wedstrijdhelft wordt gestart met een drop kick vanaf het midden op de middenlijn. De ploeg die niet aftrapt moet 10 meter afstand houden van de bal op het moment van trappen. De bal moet 10 meter in de richting van de doellijn van de tegenstander geschoten worden alvorens deze de grond raakt.

Passing van de bal
Een speler mag de bal passen dus de bal gooien (de bal gooien) naar een medespelers die zich in een betere positie bevindt om de aanval voort te zetten. De pass moet wel naar achteren of zijwaarts gegeven worden. Wanneer een pass voorwaarts gegeven wordt stopt de scheidsrechter het spel en wordt er een scrum toegekend.
De inworp bij de scrum wordt gedaan door de ploeg die niet in balbezit was op het moment van de pass. Door de bal naar voren te passen wordt balverlies geleden.