Home | Contact | Sport & Hobbywww.SportenHobby.nl

Rugby bestraffingen

Het bestraffen van overtredingen bij rugbyScrumEr is sprake van knock-on als een speler de bal laat vallen of de bal gaat in voorwaartse richting na kaatsing met de hand of arm.
Dit kan bestraft worden met een scrum voor de tegenstander.

Penalty en free kickWanneer een overtreding een belangrijke invloed heeft op het spel kan deze bestraft worden worden met het toekennen van een penalty.

Als de plaats waar de penalty kick wordt toegekend zich binnen trapafstand van de palen bevindt, zal de ploeg meestal naar het doel trappen met een place kick. De ovale bal wordt op een speciale steun (kicking tee) geplaatst en de kicker probeert tussen de palen en over de dwarslat te trappen. Een goede trap levert een score van drie punten op.

Als het niet mogelijk is om naar het doel te trappen kan een team kiezen voor een scrum, een quick penalty (bal in open spel brengen) of ‘kicking for touch’, de bal buiten trappen om een line out te forceren.
Bij minder zware overtredingen wordt een free kick gegeven. Met een free kick is het niet mogelijk om direct te scoren. Een ploeg mag ook voor een scrum kiezen in plaats van een free kick..

VoordeelOm het rugby spel vlotter te laten verlopen en minder stil te leggen is er de voordeel regel. Door het stilleggen van het spel na een overtreding van de spelregels, kan er een team de kans op scoren ontnomen worden. Hoewel de aanvallende ploeg volgens de regels een penalty, free kick of scrum moet krijgen, krijgen zij toch de kans om verder open spel te spelen en een try te scoren. De scheidsrechter laat dan doorspelen in plaats van de overtreding te bestraffen.