Home | Contact | Sport & Hobbywww.SportenHobby.nl

Driebanden

Informatie over het biljart spel: DriebandenNaast het libre biljart is het driebanden enorm populair bij zeer vele spelers. Aan driebanden wordt ook in de media veel aandacht besteed. De regels zijn hetzelfde als bij het bandstoten, hier dient de speelbal echter minimaal 3 banden te hebben geraakt alvorens de carambole tot stand komt.

Zorg voor goed licht bij biljart